Menu
نویسنده مطلب : لیلا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


یکی از چیزهایی که رسیدن به موفقیت را تلخ میکند، رسیدن به موفقیت یا به اون خواسته مشخص، در زمانی هست که دیگه از برنامه زمانیت خیلی دور شده. یوقتایی انقدر دیر میرسیم که دیگه اون رسیدن و موفقیت هیچ لذت و هیجانی برامون نداره

یا کسانی که میخواستی باشن و تو رو در اون موقعیت بینند و شاد باشن، دیگه نیستن

آیا این همونجایی هست که میخواستم باشم؟