Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

کمبود عزت نفس و آثار آن در رابطه عاطفی


شک به پایداری رابطه

 

یکی از تجربه‌های من (بدون در نظر گرفتن فرد دخیل در آن) شک‌ورزی دائمی به پایداری رابطه بوده است.

زمانی که همه‌چیز خوب است، شناخت و آرامش بر رابطه حاکم است و رابطه به هر شکل با آرامش حتی پیش می‌رود، عزت نفس پایین یکی از دو طرف باعث می‌شود «پایداری» رابطه مورد رشک قرار گیرد.

البته به نظرم این مسئله ادامه همان «حس عدم شایستگی» و یا «مقایسه افراطی» باشد. زمانی که فرض کنیم لیاقت شخصی را نداریم، احتمالا به این مسئله که چگونه با بی‌لیاقتی ما این رابطه هنوز پایدار مانده است شک کنیم.

اتفاق بدتر بعدی این است که فکر کنیم حتما شریک عاطفی‌مان «مشکلی» دارد که با ما مانده است و حتما همواره «طرد» شده است.

این تشکیک به پایداری رابطه به طور کامل آن را از هم می‌پاشاند.