Menu
نویسنده مطلب : یزدان رضوانی فر

مطلب مورد بحث:

تشخیص مسئله و تعریف مسئله | مسئله یابی گام اول حل مسئله است


تصمیم گیری میان رفتن به سربازی یا پذیرش استخدام پیمانی در یک سازمان دولتی
۱- آیا اساساً این مسئله، مربوط به من است؟
بله. این مساله تا حدود زیادی مساله من بود. بخشی از آن مساله نیز به همسر بنده مربوط بود.
۲- آیا نام و شرح درستی برای مسئله انتخاب کرده‌ام؟
در پشت این مساله در واقع مساله دیگری بود که باید حل می شد. در آن زمان با بهترین آفریده ای که می‏شناسم ازدواج کرده بودم. در یک پژو هشکده دانشگاهی به صورت پاره وقت مشغول به کار شده بودم و قرار بود در همانجا به صورت امریه دوران سربازی خود را سپری کنم. مشکل از آنجایی آغاز شد که فرماندهی کل قوا صدور امریه برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته های مهندسی را برای سازمان های غیر نظامی منع کرد. برنامه ریزی ما برای آغاز زندگی مشترک به هم ریخت. مجبور بودم به سربازی بروم تا اینکه شنیدم فرصتی برای استخدام پیمانی در یک سازمان وجود دارد.
مساله من درواقع چگونگی  آغاز زندگی مستقل با همسرم بود در حالی که باید به سربازی می رفتم.
وسوسه این استخدام و نرفتن به سربازی مدتی ما را درگیر کرد. علی رغم اینکه حضور در چنان سازمانی را با روحیه خود سازگار نمیدیدم، اما تن به آن دادم.
۳- آیا حوزه مسئله را بیش از حد باز یا بیش از حد بسته تعریف نکرده ام؟ گستردگی مناسب برای این مسئله چیست؟
تصور میکنم حوزه مساله را بسته تعریف کرده بودم. حوزه های دیگری نیز می شد در تحلیل و تصمیم گیری در محاسبات وارد کرد. شاید بهتر بود به جای نگاه تهدیدی به سربازی آنرا فرصتی برای توسعه فردی در نظر می گرفتم و از فرصت های مازاد آن استفاده می کردم.
۴- آیا دقت دارم که تخصص، دغدغه‌ و مدل ذهنی خودم را به مسئله تحمیل نکنم؟
دقیقا دغدغه خودم را بر مساله تحمیل کردم و به خاطر دور نشدن از همسرم حاضر شدم به استخدام پیمانی آن سازمان در آیم و ۶ سال از بهترین دوران رشد خود را کارمند آن سازمان باشم. البته نمی خواهم بگویم که عمرم به هدر رفته است. نه در آن سازمان هم فرد موفقی بودم و نهایت تلاش خود را در راه پیشرفت سازمان داشتم و به همین دلیل به سرعت توانستم در آن سازمان رشد کرده و فرد موثری باشم. از این دوران درس آموخته های بسیاری دارم. اما در مقایسه با سایر همدوره‏ ای های دانشگاهی، و همچنین آرزوهایم، به آنچه که فکر می کردم نرسیدم.
۵-آیا افق زمانی برای حل مسئله را درست انتخاب کرده ام؟
اگر افق زمانی را به جای دوسال سربازی یک دوره طولانی عمر درنظر میگرفتم، احتمالا تصمیم دیگری می گرفتم.