Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا


از اینکه متمم به تقویت نگاه سیستمی اشاره کرده واقعا لذت بردم. نمودار استخوان ماهی ما رو مجبور میکنه که از تفکر خطی (چیدن زنجیره علت و معلول ها پشت سر هم) فاصله بگیریم و سعی کنیم چند علت برای یک پدیده بیان کنیم.

به شخصه برای من کمتر پیش اومده که از این نمودار یا ابزارهای مشابه برای بهتر فکر کردن و حل مساله استفاده کنم. چون برای من فکر کردن به مساله ها و تصمیمات معمولا در میان کارهای روزمره، در حین رانندگی، پیاده روی و یا حتی حمام کردن اتفاق میوفته و اغلب هم با سیستم دو (سریع و شهودی) پردازش میشه.

خیلی کم پیش اومده که پشت میز بشینم و بصورت ساختاریافته و دقیق به یک مساله فکر کنم.

معرفی این نمودار یک تلنگری شد که در مسائل و تصمیمات مهم زندگی، تفکر آهسته (سیستم یک) و استفاده از ابزارهای کمکی رو فراموش نکنم.