Menu
نویسنده مطلب : نیکتاز

مطلب مورد بحث:

شاه گوش می کند - داستان کوتاهی از ایتالو کالوینو


باور ها ناشی از عادت ها هستند. مردمی که در طی زمان به نداشتن آزادی عادت کرده بودند در برابر تغییری که به نفع شان بود( حق آزادی) واکنش نشان دادند، چون به نبود حق آزادی عادت کرده بودندو به آن باور داشتند.

برای تغییرات بزرگ باید باور های نادرست رو عوض کردو برای تعویض باورهای نادرست هم  باید از عادت های غالب شروع کنیم تا بتونیم تغییری درست و موثر داشته باشیم.