Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا


خیلی خیلی جالب بود. این که رده بندی علت ها رو داشته باشی و همزمان مرتب کردن هر رده بر اساس میزان اهمیت، بسیار کارآمده.

به این فکر می کنم که نه تنها برای اثر ها وعلت هاشون که برای هدف ها و اقدام هاشون، پروژه ها و… هم میشه از این نمودار بهره جست.

نکته ی دیگه این که گنجاندن گرافیک به بحث های مهم می تونه نمودی از بازی سازی هم باشه و از اون جنبه هم تاثیر های مثبت خواهد داشت.