Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


بیشترین درصد ارزش افزوده را به فروشگاههای زنجیره ای مثل هایپر استار و هایپر می و … نسبت می دهم در این فروشگاه ها بدلیل متمرکز شدن فروش محصولات مختلف و متنوع در یک مکان و صرفه جویی در وقت و زمان خرید، منجر به بهبود کیفیت زندگی شده است و باور دارم تا زمانیکه محصولات با کیفیت و با قیمت مطلوب و برخورد مناسب با مشتریان ارائه دهند می توانند ارزش افزوده را بصورت پایدار حفظ نمایند.