Menu
نویسنده مطلب : سارا عادلی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


در مورد اول که بحث فروش خدمت هست، در انتها خریدار مالک خدمت میشه. و تفاوت اجاره دادن با لیزینگ هم در این مورد است که وقتی کالایی اجاره داده میشه بعد از تموم شدن مدت قرارداد کالا به اجاره دهنده بازگردانده میشه ولی در لیزینگ خودرو بعد از تموم شدن مدت قرارداد اجاره کننده مالک خودرو میشه!!

درواقع میشه اینطور نتیجه گرفت که اجاره دهنده در لیزینگ سرمایه خودش رو به مشتری اجاره داده!