Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی

مطلب مورد بحث:

تفکر خطی در برابر تفکر سیستمی


در بحث تربیت فرزند مسایل متعددی دست به دست هم می دهند تا شخصیت یک نفر شکل بگیرد.در صورتی که خیلی ها تصور میکنند که ریشه همه مسایل خانواده و دوستان هستند که تا حدودی صحیح به نظر میرسد اما عوامل دیگری از جمله شهر محله مدرسه فضای مجازی خویشاوندان دهه زندگی فرد(وضعیت واوضاع کشور از زمان تولد تا رشد)

و موارد زیاد دیگر که بعضی علت بعضی دیگرهستند به طور مثال محله بد تاثیر دارد دربه وجود امدن مدرسه بد .مدرسه بد در پیداکردن دوست بد.دوست بد در آشنایی با فضای مجازی بد والی آخر…البته هرکدام ازین علت های میانی ممکن است ریشه های اصلی دیگری داشته باشد مثلا پیداکردن دوست بد به کمبود محبت و یا روابط  بدخانواده برگردد

یا مثلا شهر و محله بد.پدر و مادر بی کفایت.مدرسه نامناسب مجموعا علت عدم تربیت خوب شده است

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟