Menu
نویسنده مطلب : احمد مظفرآبادی

مطلب مورد بحث:

متمم را برای بهبود کیفیت زندگی شخصی می‌خواهم


با عرض سلام

پیرو بررسی کتاب فرمان پنجم پیتر سنگه که در متمم مرور شده است جایی در همان کتاب نویسنده اشاره می کند به این موضوع که “چرا افراد همزمان نمی توانند هم کار کنند و هم زندگی یا به عبارتی چرا محل کار و زندگی افراد  نمی تواند با هم یکسان باشد”  که بعد ازآن  موضوع، به کیفیت زندگی کاری می رسد و در مورد آن توضیح می دهد.

ایام به کام