- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : احسان رضایی

مطلب مورد بحث:

کتاب شهریار ماکیاولی از نگاهی دیگر


سلام

به نظر من در توضیح و توجیه رفتارهای ماکیاولیستی عموما به واژه مصلحت می رسیم. اگر راهی برای توضیح  واژه مصلحت و اینکه می تواند در مصاف با اخلاق بر آن برتری داده شود یا خیر، پیدا می شد شاید بسیاری از سوالات و ابهامات در مورد ماکیاولیسم را میتوانستیم پاسخ دهیم.