Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


***چه زمان‌هایی، سیستم دو بی‌دلیل وارد بازی می‌شود و کیفیت رفتار و تصمیم گیری‌ها را پایین می‌آورد؟
برای مواردی که فقط صلیقه ای هستند و نیاز به تفکر و آنالیز ندارند یا سطح پایینی از آنالیز را نیاز دارند اما مثلا به دلیل نیاز به همفکری یا قیمت کمی متفاوت مانند انتخاب غذا از منو رستوران یا انتخاب رنگ وسیله ای که برای آشپزخانه میخریم انتخاب براساس سیستم دو زمانبر و بدون دلیل است و تنها زمان و انرژی بیشتری می برد.
جالب اینکه برای انتخاب رشته داشنگاه من از سیستم دو استفاده کردم، تحقیق زیادی کردم و نتایج جالبی گرفتم اما چون علاقه دیگری داشتم یا اینکه در سیستم دو، علاقه را به عنوان یک معیار مهم در نظر نداشتم در حالیکه علاوه بر پول و احترام و … باید بقیه زندگیم را با این رشته دانشگاهی زندگی کنم! از نتیجه هرگز راضی نبودم اینجاست که معتقدم یا باید از سیستم یک استفاده میکردم و یا باید معیارهای خودم را درست اولویت بندی میکردم. اصلا شاید استفاده از سیستم دو بدون معیارهای درست از سیستم یک هم نتیجه بدتری بدهد.
****آیا مواردی هست که ترجیح بدهید کار را از دست سیستم دو بگیرید و به سیستم یک بسپارید؟
در بسیاری از موارد انتخاب لباس و یا خرید یک گل و مواردی از این دست به جای وارد شدن به جزئیات و استفاده از مغز مهندسی بهتر است آن را به صلیقه و لذت آنی حاصل از استفاده از سیستم یک بسپاریم.
حتی معتقدم  برای درک بهتر احساسات آدمها و تصمیم گیری درباره آنها بهتر است از سیستم دو استفاده نکرد و تنها به سیستم یک پرداخت چون بیشتر از اینکه مسئله منطقی باشد احساسی است و ممکن است در سیستم دو گمراهی به وجود آید مگر اینکه واقعا به آنالیز درست ارزش ها و معیارها پرداخته باشیم که به نظرم کار را سخت تر میکند.  البته اعتماد کردن به آدمها در زمنیه های مالی نیاز به دقت بیشتر و استفاده از سیستم دو دارد و بی شک باید مواردی که ارزش های ما را شامل میشود در معیارهایمان دخیل کنیم.
ضمنا جمله محمدرضا را کسانی که تلاش میکنند مالتی تسک باشیم باید روزی ۵۰ بار مرور کنیم:
قورباغه‌ها می‌توانند با کمی تلاش و تمرین، هر اندازه که می‌خواهند دورتر بپرند. اما هرگز نمی‌توانند در یک مرحله، در دو جهت بپرند!