- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : شبنم اسما عیل زاده

مطلب مورد بحث:

خریدن یا ساختن؟ | مقدمه‌ای بر تعریف برون‌سپاری


به نظر من ساختن یا خریدن کاملا اقتضایی میباشد و نمیشه منحصرا به یکی از این دو اعتقاد داشت و اجراییش کرد زیرا در بعضی موارد بهتر است که از برون سپاری استفاده کنیم ولی ممکن است برای همان مورد با توجه به شرایط متفاوت تصمیم به ساختن بگیریم به نظر من این موضوع کاملا وابسته به شراط میباشد و نمیتوان الگویی واحد برای همه شرایط تعیین کرد و یا اینکه یکی را به دیگری ترجیح دهیم و موفقیتمان به این بر میگرده که با توجه به شرایط تصمیم درست درباره ساختن یا خریدن را بگیریم