Menu
نویسنده مطلب : sadegh kakehpour(صادق کاکه پور)

مطلب مورد بحث:

سواد مالی برای کودکان و نوجوانان (معرفی درس)


در نگاه شما به نظرم نوعی ترس از آینده و دیگری وجود دارد .

اما به نظرم ما باید فرزندانم  را برای جهان یکپارچه  و جهانی آماده سازیم نه برای تنها کشورمان ،زیرا دیگر مرزها چندان معنا ندارد و فرهنگها چندان با هم تمایزی ندارند لذا به نظرم آنچه برای والدین بچه ها در ایران مهم است برای والدین آمریکایی و اروپایی هم مهم است که آنچه به سن اش نمی خورد نبیند یا نداند که این هم امری بسیار مشکل است .لذا پیشنهادم اینه که بزارید کودکانتان از اول با فرهنگهای دیگر هم آشنا شوند و موسیقی ، فیلم ،کارتون و انیمیشن و ……..