Menu
نویسنده مطلب : آرش علیزاده عادل

مطلب مورد بحث:

کار تیمی و نقش ایده پردازی در آن


به نظر من افراد ایده پرداز اگر برای پیاده سازی ایده هایی که در سر می پرورانند راه حل عملی و البته اقتصادی نداشته باشند نمی توانند به پیشرفت های چشم گیر برسند و همان طور که در متن هم اشاره شد دیر یا زود از چشم همه می افتند. من ترجیح میدم به افراد ایده پردازی که توجیه و دستورالعمل منطقی برای پیاده سازی ایده هاشون ندارند “خیال پرداز” بگویم.