Menu
نویسنده مطلب : سینا معنوی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


potential market : کل انسانهای روی زمین به خوردن آب علاقه مند هستند مگر کسانی که به دلایل زیست محیطی با آب بسته بندی شده مشکل داشته باشند (۸ میلیارد نفر)

 

available market : تمامی کسانی که از لحاظ مالی توانایی خرید آب معدنی دارند و واحد فروش ما هم به شبکه توزیع آنها دسترسی دارد.(جامعه شهر نشین ایران ۶۰ میلیون نفر)

 

target market : کلیه مشتری  رستوران ها و سوپر مارکت ها و دکه های شهر تهران (۱۴ میلیون نفر )

به نظر شما، در کنار علت‌هایی که داخل متن مورد اشاره قرار گرفت، به چه علت‌های دیگری ممکن است یک کسب و کار، تصمیم بگیرد بازار هدفش از بازار آماده‌ی موجود کوچکتر باشد؟

 

– نبود زیرساخت لازم برای پوشش کامل نیاز بازار

– سفارش سازی محصول برای گروهی کوچکتر و دوری از اوقیانوس قرمز

– وجود مزیت رقابتی در جامعه کوچکتر

penetrated market : چهل و سه رستوران در منطقه ۲ تهران که تا به حال یکبار از ما خرید کرده اند.