Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


من به خاطر اینکه در کار آموزش هستم این اتفاق برای من خیلی افتاده. وقتی که من موضوع و یا درسی رو برای شاگرد خودم توضیح میدم نکات جدیدی در مورد اون موضوع برای من روشن میشه. همین باعث میشه که موضوع  در ذهن من بهتر ثبت بشه و راحت تر مسئله هایی که مربوط به اون موضوع هست رو بتونم حل کنم.