Menu
نویسنده مطلب : ع. میثاقی

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی خواندن سریع و سرعت درک تصویری بالا


سلام
با توجه به تعریف گرافوریا که “استعداد و توانایی سریع خواندن است” به نظر می رسد مثال اول همیشه و یا حداقل به صورت کامل، به این استعداد مرتبط نباشد؛ من همیشه از افرادی بوده ام که برگه امتحان خود را در دقایق اولیه امتحان تحویل می دادم؛ اما تصور نمی کنم این چندان به سرعت خواندن سوالات، مرتبط باشد؛ زیرا در علوم انسانی، سوالات امتحان در مجموع بیش از چهار، پنج سطر یا کمی بیشتر نیست! با هر سرعتی که در نظر بگیرید، بیش از پنج دقیقه مطالعه آنها طول نخواهد کشید! در رشته های دیگر هم این میزان نهایتا کمی بیشتر خواهد بود.
دلیل سرعت من در تحویل برگه، تمرکز زیاد در امتحان، طبقه بندی مناسب مطالب در ذهن، توان درک مفهوم سوالات و رسیدن سریع به پاسخ بوده است. از طرف دیگر چون به کمک معلم و استاد در جلسه امتحان هیچ اعتقادی نداشتم، یک دقیقه هم منتظر نمی ماندم تا بلکه نکته ای توسط معلم گفته شود و یا مدل الان شاگردانم، بتوانم با اصرار در دقایق پایانی امتحان، پاسخ صحیح سوالات را به نحوی از زبان معلم بیرون بکشم!
در توضیح این استعداد آمده است که انسان های دارای این استعداد، سرعت پردازش تصویری بالایی دارند. اگر همین نکته را اصل قرار دهم میتوانم بگویم احتمالا از ده نمره، احتمالا هشت خواهم گرفت.
من بعد از خواندن تحلیلی و عمیق یک کتاب، برای مرور دوباره آن و از نظر گذراندن نکات کلیدیش، به زمان بسیار اندکی، حد تورق سریع کتاب نیاز دارم.
برای تصحیح برگه های امتحانی، معمولا سرعت خوبی دارم.
اگر بررسی سریع مطالب گوگل که یکی از دوستان اشاره کردند، از نشانه های این استعداد بگیریم، در این مورد هم سرعت عمل خوبی دارم.

از طرف دیگر، وقتی برای بار اول، مطلبی را میخوانم، بسیار کند پیش می روم. شاید به این دلیل که در دریافت اطلاعات، بیشتر اطلاعات شهودی را درک میکنم. همراه خواندن یک کتاب، به اندازه دو سه کتاب دیگر، فکر میکنم و شواهد و مثال هایی برای آن می یابم، سعی میکنم اطلاعات را در ذهنم سازماندهی کنم و همزمان به سوالات مهم فکر میکنم و … .
به همین سبب، به نظرم سرعت مطالعه در هر شرایطی نمی تواند ملاک دقیقی برای سنجش این استعداد باشد. در حقیقت جایی که تنها به دیدن و نه تحلیل و ارزیابی دقیق، نیاز دارد، وابسته این استعداد است و در موارد دیگر، استعدادهای دیگر چه بسا نقش پررنگ تری بیابد.
و این عبارت متن هم گویای همین نکته است:

بنیاد اوکانر بر این باور است که استعداد بالا در گرافوریا،‌ بیش از آنکه در خواندن متن‌ها مهم و تاثیرگذار باشد در خواندن اعداد و ارقام اهمیت پیدا می‌کند.

 
کاش آزمون این استعداد، به عنوان تمرین در انتهای درس می آمد تا بهتر بتوانیم توان خود را بسنجیم.