Menu
نویسنده مطلب : محسن نوری

مطلب مورد بحث:

تهیه خلاصه مدیریتی در گزارش نویسی


یکی از دوستان به علایم در کامنتها اشاره کرده بود یاد یه مثالی افتادم که شاید مفید باشه. شخصی قرار بود اعدام بشه و منتظر دستور پادشاه بودن که چنین نامه ای از پادشاه میرسه «بخشش لازم نیست اعدامش کنید»
پیک میگه در نامه نوشته شده «بخشش لازم نیست، اعدامش کنید» اما وزیر معتقد بود که نوشته «بخشش؛ لازم نیست اعدامش کنید»
همونطور که در این داستان میبینیم گاهی رعایت نکردن قواعد علامت گذاری میتونه مفهوم رو در این حد در ذهن خواننده وارونه جلوه بده