Menu
نویسنده مطلب : sadegh kakehpour(صادق کاکه پور)

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


نکته ای که خوب اشاره شده است این بود که هر چه دانش شما نسبت به یک موضوع بیشتر شود ازدیدگاه تعصبی و جزم اندیشانه به سمت دیدگاهی شک اندیشانه و علمی تر  سوق پیدا می کند .

یکی از عادتهای من در هر کاری مطالعه در مورد هر موضوعی است که نسبت به آن علاقمند می شوم می باشد . در دوران نوجوانی که به ورزش کاراته علاقمند شدم ضمن انجام کاراته رفتم با هزاران دردسر کتابهای کاراته را گرفتم و اونها را مطالعه کردم در محله اول من نسبت به این رشته و سیک خودم خیلی تعصب داشتم اما بعدا کتاب اویاما در سبک کیوکوشین را خواندم ایرادهای سبک خودمان را دریافتم بعد کتابهای کونگ فو ی بروس لی را مطالعه کردم و اینجا هم با نقاط قوت و ضعف رشته امان آشنا شدم … نهایتا اینکه دیدگاه جزم اندیش خویش را در تعصب نسبت به رشته ام از دست دادم و بیشتر با احتیاط نسبت به سایر رشته ها و رشته خودم نگاه می کردم .

این نگاه در تمامی حوزه ها می تواند تسری یابدگرچه مثال بنده در مورد اثر و پیامدهای نوع یادگیری کریستالی بود اما  معتقدم که یادگیری کم کم و اندک اندک ذهن انسان را بازتر ، نسبی گرا تر و خلاقتر می سازد .

 

صادق کاکه پور