Menu
نویسنده مطلب : حسین

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


هر چه تلاش کردم نکته ای بنویسم که جدای از ۴ نکته های ذکر شده در متن باشد چیزی به ذهنم نیامد. به هرچه که فکر میکردم؛ انگار هم مفهوم موارد گفته شده بود. پیام های دوستان را هم که خواندم هرکس انگار میخواست با زبان خودش یک مفهوم را برساند. بیشتر که توجه کردم به نظرم رسید همان ۴ نکته ی بالا هم تا حدودی هم مفهومند. و همه ی این ها برآمده از نگاه سطحی و کم عمق به زندگی است و اینکه انسان فریب خطاهای شناختی ذهنش را میخورد.