Menu
نویسنده مطلب : نورالدین حسینی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


با سلام

به اعتقاد من میتوانیم تفکر واگرا و همگرا رو به سیستم اول در تصمیم گیری  یا میانبر(تفکر همگرا)و سیستم نوع دوم یا بعد از تحلیل پیچیده مرتبط کرد(تفکر واگرا) برای رسیدن به تفکر واگرا نیاز به تحلیل های بیشتر داریم و ما خطاهای تصمیم ما را کاهش می دهد چون مجبور به تفکر و تحلیل بیشتر هستیم من همیشه اگر بخواهم در شرکت انتقادی انجام دهم سعی می کنم در کنار انتقاد چندین راه حل پیشنهادی داشته باشم که به ایجاد تفکر واگرا کمک می کند .

البته در روابط عاطفی نیز بسیار مهم است با تفکر واگر از رسیدن به بن بست برای یکی از طرفین و لجاجت جلوگیری بعمل می آید به اعتقاد من در تفکرات واگرا هم فکری هم معنا پیدا می کند مثلا انتخاب رشته  ، مدرسه و سایر مهارتها برای فرزند می تواند یکی از این چالشها باشد.