Menu
نویسنده مطلب : فریده نون

مطلب مورد بحث:

حاصل دعوت به یک چالش: تانگو گائو


تیز بینی، نکته بینی به هر زبانی زیباست وطراحی زبانی ظریف برای دید هنری و خلاقانه او. لذت بردیم فراوان با اینکه خلاقییت فقط در شرایط ازاد رشد میکند اما گاه التزام به یک برنامه یا قول وتعهد هم که البته همرا ه با التزامی درونی است باعث میشود هنرمند روی کارش بنشیند وما مخاطبان که امروزه جهانی است لذتش را ببریم

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟