Menu
نویسنده مطلب : رز

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


باپرکردن این پرسشنامه متوجه شدم عزت نفس پایینی دارم وباید این رفتارها رو تغییر بدم .

– باید خودم رو با همین تواناییها بپذیرم .

-دیگران رو به همون مدلی که هستند بپذیرم نه اونجوری که دوست دارم .

– بیشتر از توانم قبول مسئولیت نکنم .

– در شرایط سخت احساس ناامیدی نکنم .

– برای مواردی که موفق نمیشم خودم رو سرزنش نکنم .

– باید بپذیرم افرادی وجوددارند که نمیشه راضیشون کرد پس درفکر راضی نگه داشتن همه آدمها نباشم .