Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

نقطه شروع مذاکره


من تجربه مذاکرات رسمی زیادی را ندارم ولی با توجه به شخصیت خودم تا کنون اصلاً از حالت Hard Bargaining تا حالا استفاده نکردم.

روش من که معمولاً از روش دوم و اول استفاده می کنم معمولاً در مقابل افرادی که از روش سوم استفاده می کنند بسیار ناکام کننده است چون حاشیه ای که من برای نتیجه خودم در نظر گرفتم کم بوده ولی زمانی که شخص از نقطه دوری شروع می کند با حجم حاشیه ای که من مد نظر داشتم کار پیش نمی رود.