Menu
نویسنده مطلب : ذبیح‌الله ظفر

مطلب مورد بحث:

چگونه می‌توان به یکی از بهترین خودروسازان جهان تبدیل شد؟ (اتلی هارداسن)


اگر در لیلیه(خوابگاه ) ۵ شخص را که در رشته های مختلف تحصیل میکند در یک اتاق جابجا کند، این باعث میشود که به آنها سخت تمام شود و آن طور که میخواهد نتواند درس ها را بفهمد.

بخاطر که شخص که رشته پزشکی میخواند با شخص که ادبیات میخواند کدام موضوع مشترک ندارد که در میان بگذارد و در باره آن تحلیل کند.

به همین خاطر باید ۵ شخص باید یا پزشکی بخواند یا ادبیات تا در هر لحظه درس ها را با همدیگر در میان بگذارد تا بیشتر و بهتر درک کند.