Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


..و اما تعارضی که من تجربه کردم انتخاب بین یک شغل روزمره و یکنواخت با یه شرایط یادگیری و تلاش برای کارآفرینی بود .

راه اول این بود که به کارم به عنوان یه حسابدار ادامه بدم . چی به دست می آوردم ؟

حقوق کف قانون کار – بیمه – خیال راحت پدر و دور بودن از نگرانی های خانواده – آینده شغلی روتین و …

چیزی که عذابم میداد: هرج و مرج – دور بودن از خودم – کلاسهام – یادگیری ها- حسابداری که اصلا دوست نداشتم – روابط و ضوابط حال به هم زن فامیل بازی و ….

راه دوم این بود که استغفا بدم و برای زندگی جور دیگه ای تلاش کنم و چیزی که به دست می آوردم رضایت از خود – زمان برای یادگیری – آرامش فکری که عاری از تمام مشکلات اون شرکت بود و امید به صبحی روشن که قراره من بزرگ تر شده باشم و فکرم بازتر از امروزم باشه.

اما چه چیزهایی از دست میدادم حقوق ماهانه- بیمه ماهانه – آرامشی که دیگه تو خانواده با سرزنش های پدر نداشتم و …

اما به هر تقدیر راه دوم رو انتخاب کردم و هنوزم از اولویت بندی هام با تمام مشکلات راضی ام