Menu
نویسنده مطلب : زهرا وفائیان (یک عاشقِ کتاب)

مطلب مورد بحث:

سوال‌های خوب و جواب‌هایی که دوست‌شان نداریم (دن اریلی)


سلام

چه جالب !

دقیقا نمی دانم چه زمانی و از چه کسی اما مطمئن هستم این جمله را در متمم خوانده ام که برای من تا حد زیادی مصداقی از ” اجتناب از پاسخ ” است :

 

” تو می توانی یک مشکل یا مساله را نادیده بگیری ؛ اما نمی توانی نتایج حاصل از نادیده گرفتن آن مساله را نادیده بگیری ” !

 

فکر می کنم صرف نظر از اینکه به مساله گرمایش زمین یا هر مساله مهم دیگری با چه دیدگاه و باوری نگاه کنیم  ؛ چه به آن مساله اهمیت داده باشیم یا آن را کم اهمیت جلوه داده باشیم ؛ در نهایت نتایج حاصل از آن نوع نگاه گریبان ما را خواهد گرفت.

در واقع حتی ” هیچ تصمیمی نگرفتن ” هم خودش نوعی تصمیم گیری است.

 

به یاد تک بیت مریم حیدر زاده افتادم :

این هم که جوابی ننویسند ، جوابی ست …