Menu
نویسنده مطلب : علیرضا آذری

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


عدم فروش خوب یک محصول نسبت به محصول مشابه شرکت های دیگر

رویکرد آنالیز : احتمالا بدلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصول نمی تواند با محصول شرکت رقیب ،رقابت کند.

رویکرد سنتز:علاوه بر بالا بودن قیمت تمام شده موارد دیگری نیز می تواند دخیل باشد .مواد اولیه مصرفی با مشخصات کامل متفاوت -ظاهر ومدل محصول ،کیفیت بالای محصول رقیب .نحوه پرزنت محصول ، تبلیغات انجام شده برای فروش ،خدمات بعد از فروش .نوع و نحوه اجرای گارانتی ،در دسترس بودن ، موجود بودن محصول در انبار ،داشتن استاندارد ها و گواهینامه های متفاوت ،برند بودن در محصول ارائه شده و ….