- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

مرور پنج مرحله‌ یک خرید


– تجربیات قبلی:به نظرم  یکی از مهمترین عواملی که یک فروشنده هنگام فروش به سازمان ها  با آن روبرو است, تجربیات قبلی سازمان است. اگر سازمانی محصول مورد نظر را قبلا از تامین کننده دیگری  تهیه کرده و از آن نتیجه مطلوب گرفته باشد براحتی حاضر به جایگزین کردن آن تامین کننده نیست و حتی برای اولین خرید هم معمولا به تجربیات شرکت های مشابه توجه میکنند.

-درآمد: یکی دیگر از مهمترین عوامل تاثیرگذار در خرید سازمانها هزینه لازم برای خرید کالای مورد نظر نسبت به درآمد سازمان است. میزان وقت و انرژی که سازمان هنگام مراحل مختلف خرید صرف میکند وابستگی زیادی به هزینه  خرید نسبت به درآمد سازمان دارد.

– نگرش: یکی دیگر از عوامل , نگرش سازمان  به نیاز و نحوه رفع نیاز در سازمان است. نگرش برخی سازمان ها این است که تا حد ممکن نیازها را نادیده بگیرند و یا با حداقل هزینه آن را برطرف کنند اما برخی سازمانها به نتیجه رفع نیاز و اثر آن در کارکرد سازمان نگاه میکنند و در نتیجه متناسب با آن  زمان و هزینه لازم برای رفع نیاز را  تعیین می کنند.