Menu
نویسنده مطلب : محمد فیروزی

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


وقتی تصمیمی می گیرم و بر پایه ی آن تصمیم اقدامی انجام می دهم، دوست دارم نظر دیگران را بدانم، ترجیحا در تائید اقداماتم. معمولا در این گونه مواقع خودم تصمیم گیر هستم، اما دوست دارم از دیگران مخالفتی نشنوم، حتی اگر موافقتی هم نمی کنند.

از طرفی وقتی تصمیم اشتباهی میگیرم که منجر به رفتار غلطی می شود که خودم نیز می دانم اشتباه کرده ام، دوست دارم بویژه از جانب نزدیکانم ملامتی نشنوم و چه بهتر که مورد حمایت وپشتیبانی آنها هم قرار گیرم.

وقتی در جمع هستم بهیچ وجه دوست ندارم کسی از من انتقادی بکند که اگر چنین شود بشدت روحیه ام خراب شده و اعتماد به نفسم را از دست می دهم.

پدرم، همسن وسالانم، همکاران سابقم و همکلاسی های قدیمی ام  دیگر کسانی هستند که علاقه دارم تائید انها را داشته باشم.

اما دوست دارم برای این موضوع معیاری داشته باشم که بیش از این درگیر حرف و نظر دیگران قرار نگیرم. شروع هر کاری باتوجه به فرمول فکر، مشورت، تصمیم، توکل و اقدام باشد. در این فرمول ابتدا خودم با فکر و سپس در صورت لزوم مشورت با افراد خبره و صاحب نظر در آن موضوع تصمیم گیری می کنم و با توکل به خدا کار را آغاز می نمایم. حالا چون با اصول و پرنسیب کار را آغاز کرده ام وقت و انرژی ام را برای فکر کردن به چرندیات دیگران تلف نمی کنم.

نکته ای که در بالا به آن اشاره کردم ایده آل من است، اما متاسفانه هنوز به این مرحله از خودباوری نرسیده ام و تقریبا بخش زیادی از فکرم را، فکر کردن به حرف و نظرات دیگران مشغول می کند.