Menu
نویسنده مطلب : رسول فتح پور

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


این نوشته چه یادآوری جالبی برام داشت

منم وقتی می خواهم توی شهر خودم و یا شهرهایی که به اونها سفر می کنم خودم رو گم کنم ،یکی از تجربه های آرامش بخش پرسه زدن در شهر و مشاهده رفتار و گفتار دیگران و نزدیک تر شدن به فرهنگ بومی جامعه محلی است . هر چقدر بافت اونجا سنتی تر و زنده تر باشه بهتره .