Menu
نویسنده مطلب : م عزیزی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


کاش مهارتی با عنوان مهارت به پایان رساندن و تکمیل رو آموزش میدادن.

فکر میکنم یکی از بزرگترین هزینه هایی که ما به خودمون در طول زندگی تحمیل میکنیم شروع و به پایان نرساندن است.

مهارتی که چند وقتی هست شروع کردم به تمرین اون.

با خودم شرط کردم که مثلا اگه مطالعه کتابی رو شروع کردم تا وقتی به پایان نرسیده به سراغ کتاب دیگه ای نرم.

تجربه بهم ثابت کرده مهارتهایی هستن که خیلی وقتها قابل توضیح نیستن و شاید هم قابل اموزش نباشن. و بسیار بسیار بااهمیت.

و ما قبل از یادگیری اون مهارتها به سراغ مهارتهایی که به نظرمون اصلی میان میرم و از اون مهارتهای پایه صرف نظر میکنیم.