Menu
نویسنده مطلب : زینب شمشادی

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


با سلام خدمت متممی های عزیز

اولین استعداد در من تندخوانی هست.

تحلیل عددی باعث می شد از آمار و ژنتیک و اپیدمیولوژی لذت ببرم و در این زمینه ها قوی باشم.

با تنهایی مشکلی ندارم و از اون لذت میبرم.

مسئولیت پذیرم اگر کاری به من سپرده بشود سعی می کنم به بهترین نحو انجام بدم و اگر مشکلی در قبال فرد مقابل انجام بشه نه خودم و نه اون فردی که در تیم من هست رو نمی توانم ببخشم.

توانایی انجام کار تکراری را در صورتی که تحت استرس نباشم و به اون کار علاقمند باشم.

می توانم مسائل پیچیده رو ساده کنم و به بقیه آموزش بدهم آموزش هم به خودم حس خوب میده و تا انجایی که میدونم افراد آموزش گیرنده هم رضایت داشتن