Menu
نویسنده مطلب : رضا اروجی

مطلب مورد بحث:

سکوت و در دسترس نبودن | دو کالای لوکس برای دنیای امروز


و زمانی که یک رابطه، کاملاً عمیق می‌شود، «بودن کنار یکدیگر» است که بر «حرف زدن با یکدیگر» سایه می‌اندازد. دو نفر، ممکن است ساعت‌ها کنار هم بنشینند، شاد باشند و آرام. بی آنکه کلامی با یکدیگر بگویند. هر دوستی،‌ زمانی که به اوج می‌رسد، انسانها محتاج «بودن با دیگری» می‌شوند و نه «گفتن با دیگری».

محمدرضا شعبانعلی

منبع