Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


برای مثال واژه نوستالژی مفهموم حسرت گذشته را دارد اما بسیاری از مردم از آن به عنوان خاطره استفاده میکنند و حتی می گویند نوستالژی زیبایی بود!
یا در بسیاری از موارد بیماری هایی مانند روان پریشی یا بیش فعالی که تعاریف و مفاهیم خاص خود را دارند به صورت عمومی مثلا برای بچه ای که از خود شیطنت نشان میدهد، استفاده میشود.