Menu
نویسنده مطلب : مسعود ترکمان

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


اینکه حالتی در شخص مبنی بر اینکه نظر دیگران مهم تلقی شود یا مورد بی اعتنایی کامل قرار بگیرد ناگفته پیداست که یک حالت ۰ و ۱۰۰ است و لازمه ۰ و ۱۰۰ نبودن بررسی شرایط موجود و تمام حالات ممکن است البته مهارت های فردی و خصوصیات فردی نیز با توجه به شرایط و موضوعات ما را به سمت و سویی مشخص سوق خواهند داد.

برای مثال در نظر بگیرید که سوال اول در این مورد است که شما نسبت به بخش جدیدی از زندگی خود که برای اولین بار وارد این بخش شده اید هیچ اگاهی ندارید و نیازمند مشورت هستید؟ و تصمیم شما باعث خواهد شد دیگران در مورد شما فکرهایی بکنند؟ مثل انتخاب رشته تحصیلی، شغل یا ازدواج

 

بعضی از تصمیمات ما بر روی اطرافیان م و کیفیت زندگی آنها نیز تاثیر روانی یا مستقیم خواهد گذاشت پس در این حالت نظر آنها برای شما مهم خواهد بود اما این به معنی این نیست که نظر تمامی آنها را نسبت به تصمیم خود مساعد کنید.

 

و اینکه با کدام یک به گفتگو بنشینم و نظرشان را جویا شوم با توجه به شرایط و تجربه طرف مقابل تعیین می شود برای مثال وقتی برای موضوعی که نیاز به مشورت دارید نیازمند فردی هستید که علم و تجربه کافی در موضوع مطروحه را داشته باشد و مشورت با افراد بجز این افراد شما را آشفته و مردد خواهد کرد.

 

البته توجه داشته باشید گاهی مطمئنید کسی با شما دشمنی پنهان دارد و بدخواه شماست، در این حالت در پس از اتمام اقدامات خود حتما نظر او را جویا شوید چون اون بدخواه شماست قطعا نظری که خواهد داد برای بدخواهی شماست و شما میتوانید به نکات جالبی برای موفقیت صدرصدتان برسید و تصمیم کامل مخالف نظر او بگیرید.

نکته تجربی که در این سالها بدان رسیده ام این است که هیچ وقت تکرار یک موضوع و یا پیشنهاد از جانب افراد مختلف را بر درست بودن آن حمل نکنید…

در نهایت شما تنها کسی خواهید بود که مسئول تصمیمات و عملکرد خودتان هستید و هنگام شکست به هیچ وجه نمیتوانید دیگران را مقصر بدانید…