Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

سوار بر ماشین لباسشویی تا مقصد!


برنامه ریزی و زمان بندی برای انجام یک کار معمولا در حالت سرد انجام می گیرد و در حین برنامه ریزی معمولا با فرض اینکه همه کارها به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت کارها را زمان بندی می کنیم و اتفاقات و مشکلاتی که در حین انجام کار پیش خواهد آمد را در نظر نمی گیریم. بهمین دلیل معمولا آنطوریکه ما فکر می کنیم پیش نمی رود و معمولا با کمبود زمان مواجه می شویم.
یکی دیگر از این وضعیتها بودجه بندی قبل از اجرای پروژها و یا هر نوع فعالیتی که نیاز به پیش بینی بودجه است، می باشد. در این حالت هم معمولا هزینه های اضافی که در حالت واقعی ایجاد می شود، دیده نمی شود و باعث می شود که در حین انجام فعالیت یا اجرای پروژه با کمبود بودجه مواجه شویم.