Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد ش

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا مسیر شغلی که انتخاب کردم، همان چیزی است که دوست دارم و در آن بهترین هستم؟ یا صرفاً یک انتخاب منطقی و کم ریسک بدون توجه به علایق و استعدادهایم است؟

آیا ماندن در ایران انتخاب درستی است یا در میانسالی از این انتخاب پشیمون خواهم شد؟

آیا تمرکز و تلاش در جهت اهدافم و کم کردن سایر فعالیت‌ها برای یک دوره چندماهه (شایدم بیشتر) انتخاب خوبی است؟ یا در آینده به خاطر تفریح‌هایی که نکردم، مسافرت هایی نرفتم و دوستی‌هایی که کمرنگ شدن، پشیمان خواهم شد؟