Menu
نویسنده مطلب : محمدمهدی محراب بیگی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


سلام

بعد از گذشتن سال چهلم زندگیم ، مواردی رو به خاطر میارم که در نگاه اول به عنوان بدشانسی به نظرم اومدند

حالا که بیشتر و دقیق تر و از دیدگاه های دیگه ای بهشون نگاه می کنم و بررسی شون می کنم ، می بینم شاید هرکسی این شانس رو نداشته که با اونها یا شبیه اون موارد روبرو بشه و تجربه کسب کنه

ضمن اینکه مطلب محمدرضای عزیز رو خوندم و برام آموزنده و جالب توجه بود :)