Menu
نویسنده مطلب : صادق علیخانی

مطلب مورد بحث:

جان واتسون | پدر روانشناسی رفتارگرا


درود

در مورد جان واتسون در اینترنت جست و جو کردم و به آزمایش معروف و جالب وی با عنوان “آزمایش آلبرت کوچولو” برخوردم.

پی‌نوشت :این آزمایش فرایند شرطی سازی را برروی نوزاد ۹ماه نشان می‌دهد که نوازد را در معرض تعدادی محرک شامل یک موش سفید، یک خرگوش و… قراردادند و واکنش های آلبرت(نام نوزاد) را مشاهده می‌کردند،مسلما هیچ ترسی از اشیا و جانورها نشان نمی‌داد.
دفعه بعد، هنگامی که موش به آلبرت نشان داده شد، جان واتسون با کوبیدن چکش بر یک لوله فلزی صدای بلندی ایجاد کرد. طبیعتاً کودک پس از شنیدن صدای بلند شروع به گریه کرد. پس از چند بار همزمان کردن موش سفید با صدای بلند، آلبرت هر بار که موش را می‌دید شروع به گریه می‌کرد.
ویدیو آزمایش  “Little Albert”