پوریا - نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : پوریا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام به همه

آیا های تحصیل

آیا چون همه دانشگاه میرفتند دانشجو شدم ؟

آیا رشته مورد علاقه ام بود یا رشته ی به اصطلاح دهن پرکنی بود؟

آیا نمره و معدل بالا میخواستم یا تحصیل علم در آن رشته؟

آبا صرفا گرفتن مدارک کارشناسی و ارشد و…بدون وقفه برایم ملاک بوده یا بالارفتن درجه علمی وبه تناسب آن قرار گرفتن در سطح بالای اجتماعی؟

آیا های کارمندی

آیا نیاز اقتصادی باعث انتخاب این شغل شد یا علاقه به کار رسمی واداری؟

آیا جایگاه تعریف شده  کارمندی در جامعه ی من دلیل این انتخاب بود؟

آیا تنبلی وقدرت ضعیف ریسک پذیری من باعث شد که من کار روتین بدون نیاز به تلاش مستمررا انتخاب کنم؟

آیا اقتصاد بدون برنامه ودرمقابل حقوق مطمئن وبیمه بازنشستگی باعث انتخاب شد؟

آیا های میلیونری(میلیاردری)

آیا میلیونرشدن من برای رفاه بیشتر وآسودگی بیشتربود یا بر عقده های مختلف اقتصادی و اجتماعیم سرپوش میگذارم

آیا طی کردن مسیر موفقیت ولذت حاصل ازاین مسیربوده یا اضافه کردن مداوم به ارقام میلیون(میلیارد) و حرص اضافه شدن هرجه بیشتر حساب بانکی؟

آیا برای بالارفتن قدرت اقتصادی و به تبع آن توانایی کمک به دیگران و رسیدن به خواسته هاوآرزوهایم واحساس ارزش انسانی به پولم اضافه میکنم یا نه فقط به خاطراینکه در جمع میلیاردرها باقی بمانم و یا رتبه ام ررا دربین آنها بالاببرم