ارش حلاج - شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ارش حلاج

مطلب مورد بحث:

شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص


با سلام خدمت شما دوستان گرامی

فرض کنید مدیر مالی سازمانی به مثابه راننده ومیزان مصرف منابع مالی به مثابه عقربه بنزین در حال کاهش باشد.مدیر در حال مصرف منابع به مقصد نرسیده ومنابع (بنزین)در حال اتمام است و اهداف حاصل  نگردیده است.در این حالت یا باید تسهیلات دریافت گردد (وام) یا فروش سرمایه های سازمانی…..این شاخص شاید به نوعی هزینه های سازمان را نشان می دهد که اگر از درامد پیشی بگیرد ما زیان میبینیم.

 

 

شاخص های مدیر منابع انسانی:۱-تعداد پرسنل اموزش دیده عمومی وتخصصی ۲- کیفیت سنجی اموزش های برگزارشده۳-شاخص میزان تسهیلات وامکانات درمانی و رفاهی بازای  کل پرسنل …

شاخصهای عاطفی:۱-میزان وکیفیت پاسخ به تماسهای تلفنی ۲-تعداد ملاقاتهای برنامه ریزی شده بدون خلف وعده ۳-شاخص میزان تفاهم ودرک متقابل ۴-شاخص میزان علایق مشترک.