Menu
نویسنده مطلب : سمیه آزاد

مطلب مورد بحث:

سئو کلاه سیاه در مقابل سئو کلاه سفید


اگر با سایت چطور آشنایی دقیق داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که با wiki how فاصله زیادی دارد.

رنج مطالب چطور از درمان یبوست و اسهال تا مطالب تخصصی مدیریتی و مفهومی است که اغلب مطالب تخصصی اش برای به دست آوردن سئو است و تکرار کلمات در آنها زیاد است و در واقع اولویت سئو است و نه انتقال مفاهیم.

اما اگر چه این سایت شاید در بدو تاسیس قرار بود یک wiki how فارسی باشد. اما امروز از آن مسیر فاصله گرفته و شاید تلاش برای جذب کی وردهای بیشتر و بیشتر آنها را از استراتژی اول شان دور کرده است.
اگر استفاده از تکنیکهای کلاه سفید وب و کلاه سیاه وب رو به صورت یک طیف در نظر بگیریم.
سایت چطور در حال حاضر در وسط این طیف قرار دارد.