Menu
نویسنده مطلب : مهرزاد خسروی

مطلب مورد بحث:

تفاوت سکون و رکود


این روزها وقتی صحبت از رکود می‌شود ذهن سمت اقتصاد و معنای رکود در آن می‌رود. یکی از مواقعی که رکود در اقتصاد شکل می‌گیرد وقتیست که حجم نقدینگی در دست مردم پایین آمده و توان خرید و مبادله برایشان وجود ندارد. به همین خاطر فعل و انفعال در عرصه بازار رخ نداده و به همین خاطر بازار راکد می‌شود.

شاید به همین خاطر به چنین حالتی می‌گوییم بازار راکد اما وقتی که رونق وجود دارد و تغییرات ناگهانی هم رخ نمی‌دهیم می‌گوییم بازار با ثبات. در این بین حس می‌کنم ساکن اندکی جنبه فیزیکی‌تر دارد و به همین خاطر جایی بازار ساکن نمی‌شنویم.

هر چند که وقتی مولانا می‌گوید:

من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن         وز مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد

به احتمالا منظورش سکونتی است که در آن احساسات و معانی بسیاری جریان داشته است.