Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


بررسی افزایش قیمت ارز

سال ٩٧ بزرگترین نوسانات در بازار ارز رخ داد و طبق معمول دولت و مسئولین با حداقل بهره از تفکر سیستمی راه حل هایی برای رفع مشکل در نظر گرفتند که مشکل را پیچیده تر از قبل کرد

راهکارهایی مانند افزایش تعرفه واردات ، اعدام سلاطین دلار و …. ، چندنرخی کردن دلار که همه این راهکارها دقیقا مشابه اثر مارکبری بشدت سطحی و بدون هیچ تفکر عمیق و نگرش سیستمی صورت گرفتند

اگر به محدوده اثر و افق زمانی هریک از این راهکارها فکر کنیم متوجه میشیم که تا چه اندازه خام و ناآگاهانه انتخاب شدند

مثلا چندنرخی شدن دلار باعث افزایش قاچاق دلار و صفهای طولانی دریافت دلار دولتی و افزایش تقاضا که در نتیجه افزایش قیمت بیش از پیش را در بر داشت

از این دست مثالها در دولت کم نیست نمونه اخیر اتفاقات نوروز ٩٨ و سیل در چندین استان که بدون در نظر گرفتن محدوده اثر و افق زمانی ساخت و سازهایی صورت گرفته بود و حالا تاوان عدم توجه مسئولین توسط مردم باید پرداخت شود!