Menu
نویسنده مطلب : صادق علیخانی

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


مدت‌هاست  که با متمم آشنا هستم اما هیچ‌وقت به صورت متمرکز و با هدف متمم را دنبال نمی‌کردم.

با گوش دادن به فایل صوتی این درس، انگیزه افزونی برای فراگرفتن مهارت یادگیری در من شکل گرفت و آن را به چندتا از دوستانم هم توصیه کردم.

بنظرم انگیزه محرک یادگیری است و فراموش کردن آموخته‌های گذشته خیلی سخت‌تر از یادگیری آموخته‌های جدید است.