Menu
نویسنده مطلب : sadegh kakehpour(صادق کاکه پور)

مطلب مورد بحث:

کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟


این ایده خوبه

و دو نکته برای آن متصور است

۱- در فضای واقعی و کتابهای چاپی می تواند به ما در فرآیند یادگیری کریستالی کمک کند .و باعث عمقی تر شدن یادگیری شود .

۲- در فضای دیجیتالی باعث عدم تمرکر فکر و پراکنده خوانی شود و باید بر هوس سرچ سریع فایق آمد زیرا شیرازه کار از دست می رود .