Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

مدل کسب و کار بر اساس حذف زوائد


یه نمونه غذاهای بیرون بر،که تازگیها توی خیلی از شهرهای بزرگ دیده میشه ….یه رستوران توی محله ما باحذف فضای میز وصندلی وتشریفات پذیرائی به کیفیت غذا بیشتر اهمیت داده وبا سبک پخت سنتی وکاهش قیمت نسبت به رستورانهای لوکس مشتریان زیادی رو جذب کرده.