Menu
نویسنده مطلب : رامين

مطلب مورد بحث:

کمبود عزت نفس و آثار آن در رابطه عاطفی


یه بار با یه خانمی دوست شده بودم و بهش وابسته شده بودم . یه روز به من گفت که با گروهمون که شامل دختر و پسر هست داریم میریم مسافرت . من بخاطر کمبود عزت نفس و وابستگی که بهش داشتم ناراحت شدم . به  من گفت که با غصه خوردن و غمبرک زدن منو از خودت دور میکنی انتظار داشتم که از مسافرت رفتن من شاد بشی . اونجا بود که تلنگر خوردم و از این رفتار بچگانه به سطوح اومدم از مردونگی خودم بدم اومد از آویزون بودنم به یه زنی که از من کوچیکتره . از اون روز تصمیم گرفتم که رهاش کنم یعنی رهای عاطفی . با خودم گفتم که دوست داشتن از عشق بالاتره . رفتم باشگاه ورزشی ثبت نام کردم و سعی کردم خودمو از اون وابستگی نجات بدم . طبق قانون جذب هر چقدر نگران تر باشی اتفاقات بدتری رو تجربه میکنی . الان هم بعد از مدت ها دیگه برام مهم نیست که دوستم داشته باشه یا نداشته باشه از اینکه با عمش  میره مسافرت یا با دوست پسر سابقش . به من چه . من به اندازه ی کافی خوبم نباید محبت رو گدایی کرد . بنده ی عشقمو از هر دو جهان آزادم